Magnum Ilona Honiek szkolenia ADR – Bezpieczeństwo i higiena pracy, każdy ma obowiązek być świadom zasady obowiązujące w firmie.

BHP określenie to słyszał poniekąd każdy. Czym jednak jest? Bezpieczeństwo i higiena pracy innymi słowy w skrócie BHP to zbiór zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Każdy zatrudniony musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP. Każde szkolenie dostosowywane jest w zależności do stanowiska i rodzaju pełnionej pracy. Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego stanowiska pracy swojemu pracownikowi. Pracodawca ma także obowiązek kierować pracowników na cykliczne badania. Zadaniem pracownika jest spełnianie zadań służbowych zgodnie z wymogami BHP, znajomość przepisów, używanie odzieży ochronnej jeżeli stanowisko pracy tego wymaga. Pracodawca ma niemniej obowiązek dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające określone wymagania. Szkolenie wtępne powinno zapewnić uczestnikom szkolenia zaznajomienie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy. Instruktaż stanowiskowy ma obowiązek zaznajomić uczestników szkolenia z czynnikami środowiska pracy i ryzykiem zawodowym oraz sposobami ochrony przed zagrożeniami. Specjalizujemy się również w szkoleniach na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR oraz w transporcie kontenerów drogą lądową. Zapraszamy na stronę www.adr-magnum.pl