Kompleksowa rachunkowa obsługa firm i klientów indywidualnych.

Kompleksowa rachunkowa obsługa firm i klientów indywidualnych.

26 listopada 2020 Wyłącz przez zapnowe535

Własna działalność gospodarcza wiąże się z wieloma obowiązkami, których wykonania się zobowiązujemy. Już na początku powinniśmy być świadomi, jakie podejmujemy. Przede wszystkim obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest: prowadzenie ewidencji przychodów, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, a także ewidencja pracownicza jeśli zatrudniamy pracowników. Przedsiębiorca musi się dodatkowo wywiązać z obowiązków wobec Urzędu Skarbowego. Podatek dochodowy opłaca się w formie miesięcznej bądź kwartalnej. Zaliczki miesięczne wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za jaki płaci się zaliczkę. Do 25 dnia każdego miesiąca obowiązkowa jest zapłata podatku VAT. ZUZ trzeba opłacić do 10 dnia miesiąca jeżeli prowadzimy firmę samodzielnie albo do 15 dnia miesiąca jeżeli zatrudniamy pracowników. Do 25 dnia miesiąca trzeba wysłać JPK. Wszelkie rozliczenia może w naszym imieniu sporządzić jak i wystosować wykwalifikowana księgowa z która podjęliśmy współpracę. Obliczy należne składki oraz wysokość podatków. Dzięki temu będziemy pewni, że cała księgowość prowadzona jest poprawnie. Zapraszamy na stronę www.biuroep.pl/