Notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, iż każdy

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, iż każdy

23 marca 2021 Wyłącz przez zapnowe535

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, iż każdy notariusz zobligowany jest do zachowania tajemnicy swojego klienta. Notariuszem nazywamy prawnika, który z upoważnienia nadanego przez Ministra Sprawiedliwości może wykonywać czynności notarialne. Czym zajmuje się notariusz? Notariusz w głównej mierze zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych. Akty notarialne posiadają charakter dokumentów urzędowych i w niektórych przypadkach są potrzebne do potwierdzenia wykonania danej czynności. W prawie cywilnym forma aktu notarialnego wymagana jest najczęściej: podczas przeniesienia własności nieruchomości, przeniesienia użytkowania wieczystego, umowy zobowiązującej do zbycia spadku, istnieje także możliwość sporządzenia spadku w formie aktu notarialnego. Do innych zobowiązań notariusza możemy zaliczyć także spisywanie protokołów, dokonywanie wpisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów. Notariusz zdoła w naszym imieniu złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej. Notariusz może również odmówić sporządzenia aktu notarialnego jeśli czynność jest sprzeczna z prawem lub nie może on potwierdzić tożsamości klienta. Zapraszamy na strone www.notariuszlimanowa.pl/